موتورولا سه گوشی جدید ساده موتو A10، A50 و A70 را معرفی خواهد کرد | زومیت