دانشگاه استرالیا با ساخت ربات عنکبوتی به کاوش در اعماق غارها می‌پردازد