رتبه‌ اول سامسونگ در جدول فروش اروپا – سه ماهه سوم چه خبر است؟