زارع پور: کیفیت پیام‌رسان‌های داخلی در سال‌های اخیر رشد قابل قبولی داشته