اولین تصویر رسمی گلکسی تب ای ۸ سامسونگ با نزدیک‌شدن به زمان رونمایی منتشر شد | زومیت