پشتیبانی God of War از DLSS و FSR در رایانه‌های شخصی