محموله کاملی از کارت‌های گرافیکی EVGA RTX به سرقت رفت | زومیت