آیا ایلان ماسک باید ۱۰ درصد از سهام تسلا را برای پرداخت مالیات بفروشد؟ | زومیت