برخی کاربران مک بوک پرو ۲۰۲۱ از باگ کرش‌کردن دستگاه هنگام تماشای ویدئو یوتیوب خبر می‌دهند | زومیت