دیگر برای اتصال واتساپ به چندین دستگاه نیازی به آنلاین بودن گوشی هوشمند نیست | زومیت