واتساپ پیش نیاز آزاردهنده آنلاین بودن همزمان دستگاه ها را حذف می‌کند