نظر سنجی توییتری – فروش 10 درصد از سهام تسلا برای پرداخت مالیات