رئیس رگولاتوری: شبکه اینترنت به صورت مستمر در حال بهبود است | زومیت