رگولاتوری: بعد از شکایت کاربران، ۵۰ لینک به پهنای باند کشور اضافه شد | زومیت