گوشی تاشوی آنر با دو نام تجاری Magic Fold و Magic Wing در اروپا ثبت می‌شود | زومیت