ای ام دی اطلاعات دو پردازنده جدید Genoa و Bergamo را تأیید کرد | زومیت