ارزش شرکت مادر گوگل برای مدت کوتاهی به ۲ تریلیون دلار رسید | زومیت