ایلان ماسک رسما در تجارت برق تگزاس سرمایه‌گذاری می‌کند | زومیت