اینستاگرام به کمپین «کاشت درخت در ازای عکس حیوانات خانگی» واکنش نشان داد | زومیت