اینتل تیم توسعه دهنده Austin x86 را از ویا تکنولوژیز خریداری می‌کند | زومیت