زمان معرفی چیپست اگزینوس 2200 مشخص شد – در انتظار RDNA 2