تیم کوک هم ارز دیجیتال دارد – نقش ارز دیجیتال در آینده‌ اپل