در رویداد شانزدهم فیناپ از یک نئوبانک رونمایی می‌شود | زومیت