زمان معرفی چیپست اگزینوس 2200 مشخص شد (بروزرسانی: تکذیب شد)