کمبود تراشه مانع شکستن رکورد فروش PS4 توسط PS5 در دومین سال عرضه می‌شود