ایلان ماسک ۵ میلیارد از سهامش در تسلا را فروخت | زومیت