مدیاتک با پردازنده دایمنسیتی ۲۰۰۰ رکورد امتیاز انتوتو را شکست | زومیت