پایان حراج آیفون X با USB-C: قیمت نهایی 86 هزار دلار!