گوگل مشکل شماره‌گیری شبح در گوشی‌های پیکسل 6 را برطرف کرد | زومیت