سری ردمی K50 احتمالا به تراشه‌ی پرچم‌دار دایمنسیتی 2000 مدیاتک مجهز خواهد شد | زومیت