تحقیر راک استار در متاکریتیک: کسب امتیاز 0.5 توسط بازی GTA: The Trilogy