سرویس جدید اسنپ، انحراف راننده از مسیر سفر را رصد می‌کند | زومیت