هواوی به دنبال دور زدن تحریم های آمریکا – تلاش برای بقا