با دستکش‌ هپتیک «متا» می‌توانید اجسام دیجیتال را در متاورس لمس کنید | زومیت