دومین همایش بین المللی شهر هوشمند با حمایت شاتل موبایل برگزار می‌شود | زومیت