از امروز آپدیت‌های اساسی ویندوز ۱۰ فقط یک‌ بار در سال عرضه خواهند شد | زومیت