اپل در حال نزدیک شدن به تولید تراشه مودم 5G – کم شدن وابستگی به کوالکام