سرمایه گذاری یک میلیون دلاری یوبی سافت روی چهارمین استودیو در کبک