امکان حذف تک عکس از پست‌های چند عکسی در اینستاگرام فراهم شد | زومیت