بایدن قانونی را برای ممنوعیت هواوی و ZTE از دریافت مجوز FCC امضا کرد | زومیت