عذرخواهی راک استار بخاطر باگ‌های GTA : The Trilogy