رونمایی «دفترشما» از بسته تلفن گویای ویژه استارتاپ‌ها در هفته کارآفرینی | زومیت