نشان‌های تأیید در شبکه‌های اجتماعی ممکن است کاربران را به ارسال اخبار جعلی تشویق کند | زومیت