سفر مدیر ارشد سامسونگ به آمریکا – ساخت کارخانه 17 میلیارد دلاری سامسونگ