واتساپ قابلیت ساخت استیکر را برای کاربران بتای نسخه دسکتاپ فراهم کرد | زومیت