گواهینامه رانندگی دیجیتال اپل سال آینده به بازار عرضه می‌شود