ال‌جی مدیرعامل جدیدی را برای رهبری بخش الکترونیکی خود منصوب می‌کند | زومیت