نماینده مجلس: اجازه نمی‌دهیم دریافت ای نماد الزامی شود | زومیت