پردازنده های ضریب بسته Alder Lake S لیست شدند – مشخصات کامل Core i9 تا Core i3