اطلاعات بیشتر از گرافیک RTX 2060 12GB – مشخصات و توان حرارتی بالاتر